⭐ สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก
⭐ ทะเบียนเลขที่​ 0129562000035
⭐ สำนักงานใหญ่ : 98/20 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
⛳ ศูนย์ประสานงาน(กลาง): 3196 ม.1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ 10270, โทร.+6661-552 9625
062-785-9236 [email protected] 0627859236
หัวข้อ
การชำระเงิน
บุคลากรสำคัญของสมาคม
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงาน องค์การ นิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ/ได้ทำความร่วมมือ
Facebook
แบบฟอร์มการสมัครเข้าเรียนกับโครงการ
ระดับวิชา หรือ หลักสูตรการฝึกอบรม
สถาบันการศึกษา หรือ หลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล *
เลขที่บัตรประชาชน *
ที่อยู่ ปัจจุบัน (ไม่ต้องตามบัตรประชาชนก็ได้) *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ที่สามารถติดต่อได้) *
อีเมลล์
ไอดีไลน์
ชื่อสถานที่ทำงานในปัจจุบัน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาดนิ้วครึ่ง 2 ใบ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ต
3. สำเนาวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน

ช่องทางชำระเงิน

บัญชีออมทรัพย์ สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกเพื่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อทรัพยากรมนุษย์ ใช้รับโอนเงินค่าสำหรับค่าเล่าเรียนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

 

ธนาคารกสิกรไทย

สาขา แม็กซ์แวลู พัฒนาการ

เลขที่บัญชี 076-1-87578-7

ชื่อบัญชี สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก เพื่อโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Swift code: KASITHBK

 

เมื่อได้โอนเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งสลิปมาที่
E-mail:[email protected]

หรือ ติดต่อ สมัครได้โดยตรงที่

สนง.โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ)
เลขที่ 3196 ม.1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โทรฯ062-7859236
E-mail : [email protected]