⭐ สมาคมการค้าการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิก
⭐ ทะเบียนเลขที่​ 0129562000035
⭐ สำนักงานใหญ่ : 98/20 หมู่ที่ 5 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
⛳ ศูนย์ประสานงาน(กลาง): 3196 ม.1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ 10270, โทร.+6661-552 9625
062-785-9236 [email protected] 0627859236
หัวข้อ
การชำระเงิน
บุคลากรสำคัญของสมาคม
สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงาน องค์การ นิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ/ได้ทำความร่วมมือ
Facebook
>> สินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯ

กำลังปรับปรุงข้อมูล...

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯและเพื่อให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของโครงการความร่วมมือทางการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งสมาคมได้จัดทำขึ้น...สมาคมฯจึงเปิดโอกาสให้สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการทุกท่านสามารถนำสินค้าและบริการของตนมาขึ้นทะเบียนกับสมาคม(ฟรี)เพื่อรับการส่งเสริมสนับสนุนจากสมาคมฯ

โดยสินค้าและบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนสมาคมแล้วมีดังต่อไปนี้

 

 

ลำดับ ที่1 (รหัส2100001) 

                 ชื่อ ผลิตภัณฑ์  : ยาหม่องเจล ตราช้างแก้ว

                 เจ้าของผลิภัณฑ์  :

                 ผู้ขอขึ้นทะเบียน   :

                 สถานที่ผลิต         :

                 ภาพ

                  

    

                  

                  

   

ลำดับที่2.(รหัส2200002)

                ชื่อผลิตภัณฑ์ : สบู่ จีบิวลีน

                เจ้าของผลิตภัณฑ์ :

                ผู้ขอขึ้นทะเบียน :

   

          

 

 

ลำดับที่3.(รหัส2200003)

                ชื่อ ผลิตภัณฑ์   :  สบู่สมุนไพร ไบล่า

          เจ้าของผลิตภัณฑ์   : 

          ผู้ขอขึ้นทะเบียน      :  บริษัท ไดเม่ จำกัด

          ภาพ

 

                 

 

                 

 

 

 

ลำดับที่4.(รหัส 2200004)

    ชื่อผลิตภัณฑ์ : อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน แบรนด์ "ชิมดู"

   เจ้าของผลิตภัณฑ์ : บริษัท ทาคาโร่ เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด

   ที่ตั้งสถานที่ผลิต : 88 ม.4 ถ.กาญจนวานิชย์ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา

   ภาพผลิตภัณฑ์ : 

 

 

ลำดับที่5.(รหัส 2200005) ปลาร้าอารมณ์ดี อันดามัน 

ผู้ขอขึ้นทะเบียนสินค้า: คุณหิรัญรัตน์ บัณณพรพงศ์

เจ้าของผลิตภัณ์:คุณเอนก สวัสดีไหว

ที่ตั้งสถานที่ผลิตสินค้า: 40 ม.2 ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

ปริมาณการผลิต: 5,000 ก.ก./วัน

 

 

ลำดับที่5.(รหัส 2200005) ยาสีฟัน ราสยาน

ผู้ขอขึ้นทะเบียน บริษัท เพชรภิพบ จำกัด (วิสาหกิจชุมชนบริการแห่งประเทศไทย)

เจ้าของผลิตภัณฑ์......ราสยาน

 

 

 ลำดับที่6. (รหัส2200006) ขนมบิสกิต ยี่ห้อ มาดามหงส์   MADAM HONG

ผู้ขอขึ้นทะเบียน / เจ้าของผลิตภัณฑ์  บริษัท ไทยมณีนพเก้า จำกัด